ГоловнаБлогиБлог Володимира Бєлого

Вступ до старшої школи

У відповідь на запрошення до обговорення та подання пропозицій щодо проекту документу МОН про порядок зарахування учнів на навчання за кошти бюджетів місцевих громад хотів би публічно звернути увагу спільноти до наступних двох речей.

Фото: konkurent.in.ua

ПО-ПЕРШЕ, бачу вкрай актуальними очікування громад на те, щоб нормативні рішення про нові порядки в організації діяльності відображали устремління менеджменту до осучаснення, його вихід на рівень стратегічних перспектив, волю до розриву з наявним проблемно-застійним статус-кво та вміння застосувати новітні технології протидії спробам, спрямованим до отримання неправомірної вигоди.

ПРОПОЗИЦІЯ 1

У цьому контексті пропоную задля підсилення рівня захисту процедури вступу шляхом конкурсу від спроб тіньового втручання дописати до пункту 23 (Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року) наступні додаткові дві позиції:

23.1 Роботи учасників конкурсу шифруються і передаються на перевірку у зашифрованому виді.

23.2 Педагогічна рада закладу може прийняти рішення про запровадження шифрування робіт учасників конкурсу з використанням сучасних QR-кодів.

ПО-ДРУГЕ, бачу доцільним звернути увагу на руйнівні ризики для якості освіти старшокласників фрагменту «… переводяться всі учні 9-10 (11) класів цього ж закладу освіти…» у пункті 12 (До 10-11 (12) класів ліцею, у структурі якого є гімназія, переводяться всі учні 9-10 (11) класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому).

Багаторічний досвід роботи з учнями 9-х класів ліцею показує, що не «всі учні» виявляються спроможними до засвоєння більш складних ніж в основній школі профільних програм старшої ланки бодай на рівні мінімальних вимог прохідного балу «здав/не здав» на ЗНО. Навіть в умовах, коли застосовується інноваційна технологія профільно-поглибленого навчання та передбачається додатковий поділ класу на дві групи на практичних заняттях, приміром, з фізики та математики.

Автоматичне переведення випускника 9-го класу гімназійного загальноосвітнього циклу до старшої (профільної) ланки у незалежності від результатів навчання за базовий цикл стане демотиватором для багатьох підлітків, щоб вчитися наполегливого та старанно.

Без врахування цих перехідних вікових особливостей учнів підліткового віку система законсервує наявний в Україні стан постійного відтворення ситуації, коли у старших класах академічного спрямування весь час перебуває значна частина учнів, у яких особисті бажання до того чи іншого профілю навчання не підкріплені мінімально необхідною інтелектуальною спроможністю.

І ця реальність не є секретом як для тисяч вчителів, котрі працюють у старших класах за програмами профільного/поглибленого вивчення окремих предметів, так і ще більшої кількості старшокласників та батьків учнів.

ПРОПОЗИЦІЯ 2

Пропоную заради убезпечення освіти старшокласників академічного спрямування від наведених вище ризиків зниження якості освіти замінити текст п. 12 наступним (з підпунктами).

12.1 До 10-го класу ліцею, у структурі якого є 5 – 9 класи, зараховуються випускники 9-х класів як цього ліцею, так і інших закладів виключно шляхом конкурсу.

12.2 До 11-го класу ліцею зараховуються, учні як цього ліцею, так і інших закладів, які закінчили 10-й і також виключно шляхом конкурсу.

12.3 Педагогічна рада закладу освіти може прийняти рішення про запровадження мінімального прохідного балу «здав/не здав» для проведення зарахування до ліцею шляхом конкурсу.

НОВІ ФАКТОРИ

Цим дописом прагну звернути увагу на той сумний факт, що у нас досі у чи не більшості спільноти, особливо її менеджерів, переважає думка, що «лише вчитель формує учнів», бо саме він (учитель) є тим, хто уособлює все освітнє середовище. Таке бачення, що йде від радянської практики не враховує того, що вчитель є лише частиною освітнього середовища і не лише від нього залежить як хід самого навчання, так і його результати. Особливо чим старші учні, тим фактор значимості учнівської компоненти освітнього середовища стає вагомішим.

Володимир Бєлий Володимир Бєлий , екс-заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter