Що Уряд нам готує на 2017 рік?

 Аналіз урядового проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік.

1. Відповідно до положень статті 33 Бюджетного кодексу – Уряд має до 1 квітня схвалити та протягом трьох днів подати Верховній Раді України проект Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік. Порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо строку подання – понад 2 місяці!

2. Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік гpунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційній угоді, Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", положеннях програм співпраці з Міжнародним валютним фондом, ЄС та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Містить положення:

- основні прогнозні макропоказники, а саме:

- номінальний ВВП – 2 584,9 млрд. грн.;

- реальний ріст ВВП +3%;

- інфляція 8,1%;

- рівень безробіття 8,6%;

- обмінний курс гривні до долара США – 27,2 грн./долар;

- основні завдання бюджетної політики, у тому числі:

-граничний обсяг дефіциту держбюджету – 3% ВВП;

-частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні не вищому ніж в Держбюджеті 2016 року (у 2016 році – 33,1%);

-граничний обсяг державного боргу – не більше за 66,8% (слід зазначити, що статтею 18 Бюджетного кодексу граничний рівень державного і гарантованого державою боргу обмежується на рівні 60%);

-підвищення прожиткового мінімуму темпами, що не менше ніж на 2% перевищують показник прогнозного рівня інфляції (враховуючи прогнозну інфляцію, підвищення складе 10% на кінець року);

- пріоритетні завдання податкової політики (зазначено виключно декларативні положення);

- механізм реалізації державних цільових програм (не наведено перелік таких програм, а зазначено лише – виконуватимуться в межах ресурсу бюджету);

- взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами (зазначені декларативні положення);

- інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту Державного бюджету України на 2017 рік.

3. Зауваження і недоліки.

- проект Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік має «формальний» характер та не містить чітких положень, що мають бути передбачені і реалізовані в Держбюджеті на 2017 рік для забезпечення прискореного економічного відновлення країни;

- розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та граничного рівня державного боргу мають бути визначені як у відносних так і в абсолютних показниках;

- Мають бути визначені саме ті державні (цільові) програми, які отримуватимуть фінансовий ресурс із державного бюджету, а не зазначити, що виконуватимуться такі програми виконуватимуться в межах коштів бюджету;

- у розділі "Інші питання, вирішення яких необхідне для складення проекту закону про Державний бюджет України":

-більшість положень дублюють основні завдання та функції центральних органів виконавчої влади та не є предметом даного документу, зокрема:

- запровадження ринкових умов господарювання надавачів послуг з управління житлом, вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

- забезпечення прозорості ціноутворення для споживачів житлово-комунальних послуг;

- реалізація Стратегії національної безпеки України;

- формування системи громадського здоров'я, реалізація комплексу заходів щодо профілактики захворювань, зниження рівня захворюваності та смертності населення, раннього виявлення захворювань;

- підготовка спортсменів високого класу, розвитку спорту вищих досягнень та утвердження міжнародного авторитету України;

Мають бути зазначені положення, які необхідно виконати у 2016 році до моменту формування показників проекту державного бюджету на 2017 рік. Однак окремі положення потребують більш тривалого часу для їх виконання, наприклад:

- монетизація субсидій та пільг;

- створення електронної системи охорони здоров'я;

- впровадження нової моделі надання первинної медичної допомоги (новий механізм фінансування, оновлений стандарт медичних послуг, гідні умови лікарям тощо).

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter