ГоловнаБлогиБлог Станіслава Куценка

Новий Закон України «Про освіту» закликає шанувати гідність людини

Захист прав вчителя в школі, заміна поняття «учень» на здобувач освіти, додаткова увага до людей з обмеженими фізичними можливостями. Закон України «Про освіту» містить ряд новацій, які стосуються пошани до гідності людини. Хочу зупинитися на них у своєму короткому блозі.

Фото: konkurent.in.ua

Захист гідності вчителя

У п.1 ст.54 «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників» зазначено, що педагогічні працівники мають право на «захист професійної честі, гідності». Ця графа закону захищає вчителя від ситуацій, коли батьки та учні без належної пошани ставляться до їхньої праці. Також у ст.53 «Права і обов’язки здобувачів освіти» зазначено, що здобувачі зобов’язані «поважати інших учасників освітнього процесу, їхні права, свободи та законні інтереси, працю і гідність педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти, дотримуватися інших етичних норм».

Ця новація є відповіддю на потребу українських педагогів. Про актуальність питання Харківська правозахисна група зазначала на сторінці «Громадянська освіта». У статті «Чеські вчителі вимагають захисту» активісти навели паралель з ситуацією в українській освіті.

«Чеський учитель не має права вигнати порушника дисципліни з класу (так само, як і наш – прим. Харк.прав.група). Нонсенс, на який насамперед звернуло увагу вкрай стурбоване агресивністю школярів міністерство освіти. На думку голови Асоціації Ярослава Штерцла, вчитель мусить мати статус державного службовця, такий самий, як, наприклад, поліцейський. У такому разі всякий напад на вчителя – словесний чи фізичний – трактувався б як кримінальний злочин», - пише Харківська правозахисна група.

Новий Закон України «Про освіту» не прирівнює статус вчителя до державного службовця, однак прописані пункти дозволять педагогам захищатися у випадку неналежного до них ставлення.

Запровадження поняття академічної доброчесності

Академічна доброчесність у ст. 42 описується, як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень». Ця стаття враховує дотримання норм законодавства про авторське право, посилання на джерела інформації у разі використання ідей та тверджень інших людей, забороняє списування, хабарництво, обман та плагіат під час оприлюднення творів мистецтва та творчості інших людей. За порушення академічної доброчесності педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнуті до відповідальності – звільнені з посад та позбавлені наукового ступеня.

Пошана до прав здобувача освіти

Вибір напрямків та предметів відповідно до вподобання є пошаною до здобувача освіти. Це сприяє гармонічному розвитку людини та демонструє повагу до її особливостей. Вибір серед більше як десяти компетентностей – це можливість вчити ті предмети, які подобаються, та від поглибленого знання яких здобувач освіти та батьки вбачають більшу користь у майбутньому.

Увага до осіб з особливими потребами

Ст.18 «Освіта осіб з особливими освітніми потребами» враховує як осіб, які мають фізичні особливості, так і тих, хто відрізняється за соціальним статусом. Пропонується створення спеціальних класів для людей з фізичними, психічними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями розвитку, передбачено будівництво приміщень закладів освіти, пристосованих для особливих здобувачів освіти. Також закон заохочує до того, щоб люди з особливими потребами навчалися у звичайних класах, з усіма дітьми, якщо мають таку можливість і бажання. Окрема увага приділяється соціально-педагогічному патронажу. Коли батькам та школярам надається психологічна консультація. Така підтримка передбачена також для осіб, яких визначено біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Сподіваюся, що новий «Закон про освіту» буде успішно реалізований та принесе практичну користь як школярам, так і педагогам та їхнім батькам.

Станіслав Куценко Станіслав Куценко , юрист-експерт, доктор наук у галузі філософії права
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter