Коаліційна Угода: що не виконано?

Власне, на жаль, до сьогодні не прийнято рішення уряду щодо Плану виконання Коаліційної угоди. Нагадаю, що Коаліційну угоду затвердили ще 11.12.2014 року разом із Програмою діяльності КМУ, тобто План реалізації відсутній понад 3 місяці. Нижче аналіз того, що досі не виконано попри підписані наміри та плани.

Фото: rada.gov.ua

У Розділі І «Нацбезпека»:

- Пункт 1.1. – не прийнята нова редакція Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці;

- Пункт 1.6. – не змінено закон «Про очищення влади» щодо окремого механізму проведення заходів із очищення влади в розвідувальних органах України;

- Пункт 2.1. – не прийнято нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів (відсутні програми розвитку ЗСУ та розвитку озброєнь і військової техніки);

- Пункт 2.7. – Держспецтранс не виведено з підпорядкування Мінінфраструктури та не включено до складу ЗСУ;

- Пункт 2.13. – не внесені зміни до законодавства щодо чіткого визначення порядку підпорядкування військових формувань Генеральному штабу ЗСУ в разі введення воєнного стану;

- Пункт 2.14 – не прийнято закон «Про Українську військову організацію» і не створено відповідної організації (на заміну Товариства сприяння обороні України);

- Пункт 3.1. – не оптимізована система фінансової діяльності Державного концерну «Укроборонпром»;

- Пункт 6.1. – не сформована державна політика щодо повернення АРК до складу України, а також відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей;

У Розділі ІІІ «Оновлення влади та антикорупційна реформа»:

- Пункт 7. – не змінено законодавство про Державний земельний кадастр для забезпечення вільного доступу в Інтернеті до інформації про земельні ділянки, у тому числі про власників прав на них; відсутній доступ в Інтернеті до інформації про об’єкти прав на нерухомість та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб;

- Пункт 8. – не визначено незалежний орган державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації;

- Пункт 9. – органи державної влади та місцевого самоврядування продовжують вимагати від фізичних та юридичних осіб інформацію, якою держава вже володіє, або яку ці особи надавали раніше. Законодавча заборона не запроваджена.

У Розділі IV «Судова реформа»:

- Пункт 9. – відсутній навіть проект змін до Конституції України щодо суддівського корпусу.

У Розділі V «Реформа органів правопорядку»:

- Пункт 3. – не створено Державне бюро розслідувань;

- Пункт 4. – не створено муніципальну поліцію;

- Пункт 5. – не створено Військову поліцію.

Розділ VІ «Реформа виборчого законодавства» – не виконано.

У Розділі XІІ «Децентралізація та реформа публічної адміністрації»:

- Пункт 1.2.2. – відсутній визначений Законом перелік повноважень органів місцевого самоврядування, що забезпечується державними коштами;

- Пункт 1.2.3. – не закріплено єдині нормативи відрахування ПДФО і податку на прибуток підприємств за кожним видом місцевих бюджетів. (законопроект №1900 – це вирішує);

- Пункт 1.2.5. – не забезпечено сплату ПДФО за місцем здійснення діяльності працівника (законопроект №1899 – це вирішує);

- Пункт 1.2.6. – не надано право обслуговувати місцеві бюджети в банківських установах, що обрані за відкритими процедурами закупівель;

- Пункт 1.2.6. – строки (до 5 днів) проходження платіжного доручення місцевих бюджетів залежить від виконання доходів зведеного бюджету. Відсутнє посилення відповідальності органів і посадових осіб казначейства за порушення строків (законопроект №1900 – це вирішує);

- Пункт 1.2.9. – не оновлені стандарти надання послуг та фінансові нормативи їх забезпечення на одного отримувача послуги;

- Пункт 1.2.10. – не спрощено механізм доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів;

- Пункт 1.2.11. – не забезпечено можливість взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства;

- Пункт 1.3.1. – відбувається анти децентралізація – не дотримується принцип не більше одного органу самоврядування одного рівня та повсюдність юрисдикції місцевого самоврядування на рівні тер. громад;

- Пункт 1.3.2 – не визначено критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності, забезпечення доступності публічних послуг (прибуття швидкої, пожежної – не більше 30 хв.);

- Пункт 1.3.3 – передбачається зміна територіальних меж громад без врахування думки відповідних місцевих громад;

- Пункт 2.1.3. – не прийнято нове законодавство щодо служби в місцевому самоврядуванні, яке побудоване на європейських принципах публічної служби;

- Пункт 2.1.4. – не проведено оптимізацію органів державної влади та місцевого самоврядування, не скорочено чисельність держслужбовців;

- Пункт 2.2.1. – не змінено закон про Кабінет Міністрів України щодо посилення відповідальності профільного міністра, запровадження посади держсекретаря КМУ, завчасності оприлюднення проектів рішень КМУ;

- Пункт 2.2.2. – не запроваджено інститут Держсекретарів міністерств та не скорочено політичні посади заступників міністра;

- Пункт 2.2.3. – не запроваджено систему аналізу, прогнозування та стратегічного планування державної політики;

- Пункт 2.4.3. – не скорочено кількість адміністративних послуг та не впорядковано відносини оплати адміністративних послуг;

- Пункт 2.6.1. – не надана інформація по середньостроковому бюджетному прогнозуванню та плануванню, у тому числі стратегічних планів міністерств;

- Пункт 2.6.11. – в бюджеті не розділені кошти Державної фіскальної служби на «сервісну» бюджетну програму і Службу фінансового розслідування. Державна фіскальна служба координується Прем’єр-міністром; Натомість ДФС визначили в бюджеті головним розпорядником коштів;

- Пункт 2.6.14. – місцеві бюджети сформовані без визначення єдиних нормативів відрахувань ПДФО і податку на прибуток за кожним видом бюджету та без дотримання принципу субсидіарності.

У Розділі VIII «Забезпечення прискореного економічного розвитку» – не презентовано бюджетних механізмів прискореного економічного розвитку.

У Розділі ІХ «Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції»:

- Пункт 3.1. – не зменшено кількість податків до 9 (зменшено до 11 податків із 22);

- Пункт 3.2. – не забезпечено скорочення витрат часу та коштів платників податків на нарахування та сплату податків;

- Пункт 3.3.1. – не створено публічну базу виданих індивідуальних податкових консультацій;

- Пункт 3.3.2. – за Мінфіном не закріплено функцію узагальнюючих податкових консультацій (Закріплено за ДФС);

- Пункт 3.3.3. – відсутність інституту фінансової медіації;

- Пункт 3.3.4. – відсутність процедури апеляції на рівні експертної ради з питань оподаткування при Мінфіні;

- Пункт 3.5.7. – відсутність особистої фінансової відповідальності працівників ДФС за втрати підприємців через незаконні дії чи бездіяльність чиновників;

- Пункт 3.7. – не зменшено ЄТС до 18%;

- Пункт 3.9. – не зменшено чисельність ДФС;

- Пункт 3.12. – умови та стимули деофшоризації економіки не створено.

У Розділі ХІ «Реформа сільського господарства»:

- Пункт 1.2. – питання передачі у комунальну власність земель державної власності, поза межами населених пунктів – не врегульовано (законопроект №1159 - врегульовує);

- Пункт 2.1. – експортерам зерна – зернотрейдерам ПДВ не відшкодовується;

- Пункт 2.3. – у бюджеті відсутня державна підтримка фермерських господарств;

- Пункт 2.4. – відсутнє законодавче врегулювання та запровадження фінансових інструментів (дериватив) на ринках сільськогосподарської продукції;

- Пункт 3.1. – коштів у бюджеті на формування державного мобілізаційного продовольчого резерву не передбачено;

- Пункт 4.1. – Концепцію розвитку сільських територій не розроблено;

- Пункт 4.2. – не передбачена сплата ПДФО за місцем здійснення підприємницької діяльності (розташування земельної ділянки) (законопроект №1899 це вирішує).

У Розділі ХІІ «Реформа енергетики та енергонезалежність»:

- Пункт 1.1.3. – не забезпечено відокремлення транспортування та розподілу природного газу від інших суб’єктів підприємництва на газовому ринку;

- Пункт 3.4. – не проведено інвентаризацію договорів про спільну діяльність в газовидобувній галузі;

- Пункт 8.4. – не переглянуто законодавство щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел.

У Розділі ХІІІ «Інфраструктура та транспорт»:

- Пункт 1.3. – не створено Національну комісію з регулювання транспорту та не ліквідовано перехресне субсидіювання між вантажним та пасажирським перевезенням;

- Пункт 1.4. – новий закон про залізничний транспорт не прийнято;

- Пункт 4.1. – не прийнятий скоординований план дій на 5 років по забезпеченню безпеки дорожнього руху;

- Пункт 4.2. – зміни в закон про дорожній рух щодо системи управління безпекою дорожнього руху – не внесені;

У Розділі XІV «Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування житлової політики»:

- Підрозділ 1 – не надано власникам житла ефективних механізмів управління та забезпечення житла якісними послугами;

- Підрозділ 2 – ринкові умови господарювання надавачів послуг з управління житлом – не запроваджені;

- Пункт 6.1. – не надано право органам місцевого самоврядування на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів;

- Пункт 7.1. – не прийнято закон про енергоефективність будівель, відповідно до директив ЄС.

У Розділі XV «Соціально-гуманітарна реформа»:

- Пункт 1.2.1. – затвердження бюджетів фондів соціального страхування Верховною Радою України разом із Державним бюджетом України не відбулося;

- Пункт 1.2.3. – відсутні будь-які ініціативи щодо розвитку системи недержавного соціального страхування;

- Пункт 1.2.5. - Правління та Наглядова рада Фонду соцстраху не сформовані, тому посилення контролю за витратами не здійснюється;

- Пункт 1.3. – не запроваджено систему обов'язкового загальнодержавного медичного страхування як складової системи соціального страхування;

- Пункт 1.6. - Аудит системи соціальних виплат не запроваджено;

- Пункт 2.1.8. не запроваджено при розрахунку бюджету принципу «гроші ходять за студентом», натомість видатки визначаються по-старому виходячи з діючої мережі ВНЗ;

- Пункт 2.2.2. не обґрунтовано і не презентовано перехід на приведення базового бюджетного фінансування наукових установ до результатів державної атестації, отже – фінансування по-старому;

- Пункт 2.2.3. не має видатків на створення Національного наукового фонду для гарантованого фінансування фундаментальних досліджень та для грантової підтримки прикладних наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Як відображено у додатках до бюджету, в бюджеті залишилися старі назви бюджетних програм на Національну академії наук і національних галузевих академіях;

- Пункт 2.3.3. не відображено у бюджеті «Механізм доповнюючого державного фінансування культури», а залишились старі назви бюджетних програм «Фінансова підтримка закладів», а не співфінансування заходів, що ними проводяться.

В Коаліційній угоді існує пункт у розділі VII «Децентралізація та реформа публічної адміністрації» щодо виконання умов співпраці з МВФ:

2.6.12. Забезпечення дотримання «структурних маяків», передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною і МВФ щодо дефіциту сектора загальнодержавного управління (за методологією МВФ);

В більшій частині завдань Коаліційної угоди – не конкретизовані терміни виконання, або зазначено – виконання протягом 2015 року.

Необхідний офіційний публічний звіт Уряду до 1 квітня, що зроблено по кожному пункту Коаліційної угоди, а не лише констатація, де настали терміни виконання.

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter